Radio Delta

Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer

De informatie en inhoud op deze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of inhoud onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Radio Delta sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze
website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen, daaronder mede
begrepen informatie en inhoud van derden en hyperlinks (koppelingen) naar (web)sites van derden en de op of via die websites aangeboden inhoud, producten of diensten.

Radio Delta is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de
website, zoals deelname(n) aan een forum, chat(s), reacties, het verstrekken van teksten,
afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten.
Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van Radio Delta weer.

Radio Delta is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar website te verwijderen.
Een eventuele hyperlink (koppeling) naar websites van derden betekent niet dat Radio Delta de op of via deze derde websites aangeboden inhoud, producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks (koppelingen) is volledig voor risico van de bezoeker / gebruiker.

Radio Delta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de
(on)beschikbaarheid van de website en websites waarnaar wordt verwezen of websites die
verwijzen naar deze website.

Uitzendingen

Uitzendingen van Radio Delta zijn uitsluitend te beluisteren via deze website of de aangesloten Radio Portals. Het (her)uitzenden of elke andere vorm van verveelvoudiging van de live-stream(s), welke worden aangeboden door Radio Delta, is niet toegestaan.

Radio Delta leent zich het recht de toegang tot de website en of de live-stream(s) te blokkeren indien onjuist gebruik wordt vermoedt.

Verzamelen persoonsgegevens en privacy

Definities
1. Radio Delta: Het radiostation.
2. Bezoeker / luisteraar: De bezoeker van de website en of de luisteraar van het radiostation.
3. Diensten: De website(s), Stream(s) en App(s) welke beschikbaar worden gesteld door Radio Delta.

Beleid
Radio Delta hecht veel waarden aan privacy en verzamelt in principe geen of zo min mogelijk persoonsgegevens. Radio Delta verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer de bezoeker / luisteraar in contact wil komen met de dj, radiostudio, medewerkers van Radio Delta of wil deelnemen aan een prijsvraag. De luisteraar wordt bij een prijsvraag bewust gemaakt welke persoonsgegevens er worden verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens
Wanneer een bezoeker / luisteraar gebruik maakt van een of meerdere diensten van Radio Delta zoals het bezoeken van de website of beluisteren van de stream(s), wordt het IP-adres verwerkt.

Bij contact met de studio kunnen naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt.

Bij deelname aan prijsvragen kunnen naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt.

Vertrekken van gegevens aan derden
Radio Delta verstrekt nooit (bewust) gegevens aan derden tenzij dit om technische rede niet anders kan of de verstrekking van gegevens aan derden voortvloeit uit een rechtelijke uitspraak.

Bij deelname aan prijsvragen, reacties via de website of reactie(s) via WhatsApp kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden door de bezoeker / luisteraar zelf beschikbaar gemaakt door gebruik te maken van de (externe) dienst of er wordt bewust gevraagd deze gegevens te verstrekken. Als Radio Delta al persoonsgegevens verwerkt dan is dit uitsluitend om op de vraag, klacht of reactie van de bezoeker / luisteraar te kunnen reageren. Bijvoorbeeld: Radio Delta gebruikt het adres van de bezoeker / luisteraar om de gewonnen prijs op te sturen. Wanneer een bezoeker / luisteraar via de e-mail reageert, wordt de naam en het e-mailadres verwerkt. Wanneer een bezoeker / luisteraar via WhatsApp reageert wordt ten minste het telefoonnummer verwerkt. Wanneer een luisteraar via sociale media reageert wordt ten minste de betreffende accountnaam verwerkt. Ook kunnen gegevens als foto, video en of geluidsfragmenten worden verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer een luisteraar een foto stuurt via de e-mail of WhatsApp. Radio Delta verwerkt uitsluitend persoonsgegevens welke strikt noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de dienst.

Bewaren persoonsgegevens
Radio Delta bewaart geen persoonsgegevens tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst. Persoonsgegevens worden altijd zo snel mogelijk weer verwijderd.

Radio Delta is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen waar Radio Delta diensten aan uitbesteed of een samenwerking mee heeft.

Verwijderen persoonsgegevens
De bezoeker / luisteraars kan Radio Delta verzoeken om verwerkte persoonsgegevens in te zien en of te verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@radiodelta.nl

Deze pagina is in ontwikkeling. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleent.

Luisteren (pop-up)

Kies Je Player

Winamp Windows Media Player QuickTime VLC Player Mobiel

WhatsApp

Deltaspetter

Het Weer